O odwzorowaniu map słów kilka…

Dlaczego taka skala, takie proporcje Mapy? To pytanie padało w naszym kierunku na targach, w komentarzach czy bezpośrednich dyskusjach. Chcielibyśmy wyjaśnić Wam nasze motywacje, a jednocześnie, w ramach ciekawostki, przybliżyć nieco historii ;).

Chociaż pierwsze mapy powstawały na długo przed nim, ojcem współczesnej kartografii jest pochodzący z Flamandii Gerard Merkator (XVI wiek). To jego odwzorowanie (walcowe wiernokątne) służy nam w wytyczaniu konturów naszych Map i najlepiej sprawdza się w pracy przy produkcie. Merkatorowi zawdzięczamy także powstanie wyrazu „atlas”, które stało się tytułem jego innej niż wszystkie ówczesne publikacji – zbioru map.

Jak wiecie, rodzajów odwzorowań kartograficznych jest kilka, ale żaden z nich nie jest idealnym odzwierciedleniem rzeczywistych wymiarów – zachowując wierność jednego elementu, tracimy szansę na dokładność w drugim. Odwzorowanie stworzone przez Merkatora powstało w czasach największych i najważniejszych w historii odkryć geograficznych, stąd też najważniejsze dla jego powstania były dokładnie wyznaczone azymuty (zatem: wiernokątność), a ponieważ linie równoleżników są jednakowej długości, wraz z oddaleniem od równika zmniejsza się precyzyjność wielkości poszczególnych kształtów.

Średniowieczne mapy z powodu przeznaczenia do żeglugi szczególnie skupiały się na obszarach morskich, a odwzorowanie Merkatora właśnie temu służy: do dziś pomaga w nawigacji . Trójwymiarowe Mapy Morskie powstały przede wszystkim z myślą o głębiach oceanu – wybór kartograficznej siatki nie jest przypadkowy!

Mapa z pierwszego atlasu Merkatora

Ciekawe, co by było gdyby wieki temu Kolumb zobaczył naszą Mapę… ;D